StepApp-valmennukset®

StepApp-valmennus® tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja uusperheille esimerkiksi bio- ja bonusvanhemmuuteen, Me-hengen vahvistamiseen ja toimivien suhteiden vahvistamiseen uudessa perheessä. Uusperheelle tyypillistä on, että etenkin ensimmäisten vuosien aikana pohditaan esimerkiksi bio- ja bonusvanhemmuuden rooleja, kahden perheen yhdistymisen haasteita ja ulkopuolisuuden tunteita.

Valmennus on maksuton! Tulevat valmennukset löydät tältä sivulta.

Lue lisää

Valmennus tähtää uusperheen hyvinvoinnin edistämiseen ja perheen toimivuuteen. Valmennuksessa uusperheiden aikuiset saavat ammattilaisten ohjauksessa vertaistukea, ohjausta ja konkreettisia työkaluja perheen arkeen. Valmennusta ohjaa työpari, jotka ovat sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan ammattilaisia ja joilla on StepApp-valmentajan pätevyys. Valmennusta suositellaan uuspareille, jotka kaipaavat tietoa uusperheen eri vaiheista ja lisää ymmärrystä uusperhedynamiikasta. Valmennuksessa perheet saavat käyttöönsä uusperheille kehitetyn StepApp-sovelluksen, jota koko perhe voi käyttää valmennuksen aikana, ja sen avulla myös lapset ja nuoret pääsevät mukaan valmennukseen. 

StepApp-valmennuksen® sisältö

Valmennuksen keskeisiä teemoja ovat: menneisyyden vaikutukset uusperheeseen, uusperhevanhemmuus (mm. bonusvanhemmuus), perheytyminen, lapset ja nuoret uusperheessä sekä parisuhde. Valmennuksen teemat pohjaavat uusperhetutkimuksiin, uusperheiden parissa tehtyyn terapia- ja neuvontatyöhön sekä uusperheiden vanhemmilta, lapsilta ja nuorilta kerättyyn kokemustietoon. Valmennuksen tietopaketit ja tehtävät tähtäävät uusperheen toimivuuteen ja perheenjäsenten roolien selkeyttämiseen.

StepApp-valmennuksen® rakenne

Uusperheiden aikuisista muodostuva valmennusryhmä kokoontuu tavallisimmin kerran viikossa viiden viikon ajan ja valmennukseen otetaan max. 7 pariskuntaa (valmennusta suositellaan uuspareille, mutta valmennukseen voi tulla myös yksin). StepApp-valmennuksessa perhe saa käyttöönsä koko perheelle suunnatun StepApp-sovelluksen. Sovellus sisältää tietoa uusperheellisyydestä ja eri ikäryhmille suunniteltuja, pelillisyyttä hyödyntäviä tehtäviä.

StepApp-sovellus

Yksi keskeinen osa valmennusta on StepApp-sovellus, jota käyttää valmennukseen osallistuvat uusperheen aikuiset, lapset ja nuoret. Sovelluksen voi ladata sovelluskaupoista (Google Play ja App Store). Sovelluksen avulla perheen aikuiset saavat lisätietoa valmennuksessa käsiteltävistä teemoista sekä voivat harjoitella kotona valmennuksessa oppimiaan asioita. Tavoitteena on tuoda koko perhe yhteen valmennuksen äärelle ja siksi tärkeää on, että myös perheen lapset ja nuoret käyttävät sovellusta.

Kuka voi hakeutua valmennukseen?

StepApp-valmennusta® suositellaan uuspareille, jotka eivät ole akuutissa kriisissä.

Kysy lisää valmennuksista

StepApp-toiminnan suunnittelija Laura Lehtonen

Laura Lehtonen

Suunnittelija

040 689 0225
laura.lehtonen@supli.fi
StepApp-valmennukset, sovellusasiantuntija, tapahtumien koordinointi, viestintä