StepApp-sovellus uusperheille ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille

Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeen aikana kehitetty, uusperheille ja uusperheiden parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu StepApp-sovellus valmistui vuonna 2019. Sovelluksen tarkoituksena on vahvistaa ja lisätä perheiden toimivuutta muun muassa perheen yhteisen toiminnan, pelien ja harjoitusten kautta sekä antamalla heille lisää tietoa uusperhe-elämään liittyvistä teemoista.

StepApp-sovellus älypuhelimessa

Mikä StepApp-sovellus?

StepApp-sovellus on tarkoitettu uusperheille sekä perheiden kanssa työskenteleville sote- ja kasvatusalan ammattilaisille. Uusperheet saavat StepApp-sovelluksen käyttöönsä osallistuessaan StepApp-valmennukseen. StepApp-sovellus on kehitetty uusperheille vuorovaikutustaitojen, arjen hallinnan ja ongelmanratkaisu- ja riitelytaitojen vahvistamiseksi. Sovellus jatkaa kotona StepApp-valmennuksen ryhmätapaamisissa alulle laitettujen asioiden työstämistä ja pohdintaa. Se sisältää kuusi eri toimintoa: kyselyjä, harjoituksia, videoita, tietoa, vinkkejä ja fiilismittarin. StepApp-valmentajien sovellusnäkymässä valmentajat näkevät heidän valmennukseensa osallistuneiden perheiden tiedot ja kyselyjen tulokset, joita he voivat hyödyntää suunnitellessaan valmennuksen sisältöä.

Sovelluksen kehittäjät makaavat mahallaan lattialla.
Sovelluksen kehittäminen alkoi vuonna 2018. Kuvassa Stepping-hankkeen Anni Pakarinen ja Elisa Jyllikoski.

Kohderyhmä mukana kehittämisessä alusta asti

StepApp-sovelluksen kehitystyö alkoi keväällä 2018 Stepping-hankkeen käynnistyessä. Yhteistyö NordicEdun kanssa alkoi, kun yritys voitti sovelluksen kilpailutusprosessin. NordicEdulla on monipuolinen kokemus hyötysovellusten kehittämisestä ja se toi graafisen, teknisen ja pelillisen asiantuntemuksen kehitettävään sovellukseen. Hankkeen työntekijät toimivat sovelluksen kehittämisessä sisällöntuottajina. Kohderyhmän edustajat, eli uusperheiden aikuiset, lapset, nuoret sekä perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset, pääsivät sovelluksen kehittämiseen mukaan heti alusta alkaen. Heidän kanssaan toteutettujen työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat sekä NordicEdu että Stepping-hanke. Voit lukea sovelluksen kehittämisestä vuodelta 2018 Ylen artikkelista.

Stepping-tutkimuksessa selvitetty sovelluksen käytettävyyttä

StepApp-sovelluksen sisältövalikko.

Stepping-hankkeessa tehdään myös tutkimusta yhteistyössä Turun yliopiston Connected Health UTU (Gamification for Health Promotion) -tutkimusryhmän kanssa. Vuoden 2019 aikana toteutetussa soveltuvuustutkimuksessa on selvitetty muun muassa sovelluksen käytettävyyttä. Käytettävyyttä mitattiin SUS (System Usability Scale) -mittarilla. Sovellus sai uusperheen aikuisilta kokonaiskäytettävyysarvoksi 79, lapsilta ja nuorilta 78 sekä StepApp-valmentajilta 69. Keskiarvoksi näistä saatiin 75, mikä tarkoittaa sovelluksen käytettävyyden olevan hyvä. Sovelluksen käytettävyys on hyvä, kun SUS-arvo asettuu 71-85 välille. (Bangor ym. 2009.)

 

Yhteistyöllä eteenpäin

Yhteistyö NordicEdun kanssa on ollut sujuvaa hankkeen aikana. Sovelluksen kehittämisen suurimmat ponnistelut tehtiin syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Vielä syksystä 2019 vuodenvaihteeseen 2020 sovellusta kehitettiin edelleen käyttäjien palautteiden pohjalta. NordicEdun ideoimana sovelluksen viimeiseen päivitysversioon saatiin vielä lisää pelillisyyttä. Yhteydenpito hankkeen ja NordicEdun välillä on toiminut moitteettomasti. Kysymyksiin on saatu vastaukset nopeasti ja ongelmiin on reagoitu. Erityiskiitokset yhteistyöstä NordicEdun Hannalle, Juholle, Ollille ja Mikolle sekä kaikille sovelluksen kehittämistyössä mukana olleille vapaaehtoisille!

Hanketyöntekijät näyttävät kameralle sovellusta tabletilta.
Valmista sovellusta esittelevät Stepping-hankkeen Laura Selänne ja Elisa Jyllikoski.
Kuva: Mirkka Pihlajamaa

Lähteet: Bangor, A., Kortum, P.T., & Miller, J.T. (2009). Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114-123.

‹ Takaisin