StepApp-valmentajakoulutus sai kiitosta ammattilaisilta

”Koulutus ylitti odotukset” – StepApp-valmentajakoulutuksen arviointi tärkeä osa koulutuksen kehittämistä

Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeessa on kehitetty uusperheitä työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille StepApp-valmentajakoulutus. Valmentajakoulutuksen käytyään ammattilaiset pääsevät ohjaamaan StepApp-valmennuksia uusperheille työpareina.

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Pirkko Pikander teki opinnäytetyönsä Stepping-hankkeessa. Hän keskittyi työssään StepApp-valmentajakoulutuksen arviointiin, kun valmentajakoulutusta pilotoitiin keväällä 2019. Uutta koulutusta kehitettäessä on tärkeää arvioida sen toimivuutta, jotta koulutusta voidaan jatkokehittää mm. vastaamaan paremmin koulutettavien toiveisiin ja tarpeisiin.

Kyselyt koulutukseen ilmoittautuneille tehtiin ennen koulutusta (aloituskysely) ja koulutuksen jälkeen (palautekysely). Suurin osa StepApp-valmentajakoulutukseen ilmoittautuneista odotti koulutukselta lisää tietoa perheiden moninaisuudesta ja uusperheistä. Koulutuksen jälkeisestä palautekyselystä selviää, että valmentajakoulutus sai paljon hyvää palautetta, vaikka koulutuksen pilotointivaiheessa olikin omat haasteensa: StepApp-sovelluksen kehittäminen oli vielä kesken koulutusten alkaessa ja koulutuksen kolme lähipäivää järjestettiin tiiviisti viikon välein. Koulutus sai osallistuneilta 8,6 arvosanan kouluarvosana-asteikolla. Koulutukseen osallistuneet olivat tyytyväisimpiä kouluttajien osaamiseen ja luentoihin.

”Sain lyhyessä ajassa paljon uutta tietoa ja pohdittavaa liittyen uusperheiden kysymyksiin. Lisäksi sain riittävän hyvän koulutuksen ryhmien vetämiseen. KIITOS!”

”Puhelinsovelluksen käyttö tuntuu epävarmalta, siihen olisi voinut olla vielä enemmän aikaa. Teemoihin tutustuminen oli aika pikaista johtuen aikatauluista, jokaisella teemalla olisi voinut olla kokonainen oma päivä, mutta ymmärrän koulutuksen olleen tiivis johtuen meidän ja työnantajan toiveesta tiiviiseen koulutukseen.”

StepApp-valmentajakoulutusta lähdettiin jatkokehittämään saatujen palautteiden perusteella: koulutuksen rakenne, sisältö, materiaalit ja valmentajien manuaalia muokattiin. Koulutus muutettiin viiden lähipäivän pituiseksi ja koulutuspäivät järjestettiin kahden viikon välein. Valmentajakoulutus laajentui 7 opintopisteestä 8 opintopisteen laajuiseksi. StepApp-valmentajat ovat kiitelleet, kuinka merkityksellistä on voida vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen oman palautteen kautta.

”Koulutus ylitti odotukset. Pienessä ajassa tuli paljon tietoa ja myös kokemukselliset tehtävät olivat hyviä.”

Stepping-tiimi kiittää kaikkia koulutuksen arviointiin osallistuneita StepApp-valmentajia ja Pikanderia, joka koosti vastauksista ja haastatteluista yhteenvedon.

Koko opinnäytetyön voit lukea täältä.

‹ Takaisin