Kuulutko uusperheeseen? Tule mukaan tutkimukseen!

Kuvassa maisteriopiskelija Therese Pihlström, joka tekee tutkimusta uusparisuhteesta

Olen Therese Pihlström ja terveystieteiden maisteriopiskelija Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella. Pyydän Teitä mukaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on tarkastella uusperheen parisuhteen tyytyväisyyttä, hyvinvointia edistävästä näkökulmasta.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen Uusperheiden Liitto ry:n ja Stepping-hankkeen kanssa.

Tutkimusaineisto kerätään sähköisellä kyselylomakkeella. Tarkempi tiedote tutkimuksesta ja Teidän mahdollisesta osallisuudestanne, löytyy verkkokyselyn alussa. Lomakkeen täyttäminen vie Teiltä noin 10 minuuttia.

Toivon, että tutkimus herätti mielenkiintonne ja mahdollisimman moni ottaa osaa tutkimukseen.

Ystävällisin terveisin,  

Therese Pihlström

Linkki verkkokyselyyn (tutkimukseen osallistuminen on mahdollista 30.10.2019 asti): TÄSTÄ