StepApp-valmentajakoulutus 8 op

 on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattu koulutus, joka antaa ammattilaiselle valmiudet toimia StepApp-valmentajana ja ohjata omia StepApp-valmennusryhmiä. Koulutus pohjautuu Suomen Uusperheiden Liiton asiantuntijuuteen, lukuisiin kohderyhmäkyselyihin sekä hankkeen alussa tehtyyn laajaan kirjallisuuskatsaukseen uusperhetutkimuksista. Koulutus on maksuton ja tarkoitettu yhteistyöhyvinvointialueiden työntekijöille.

KOULUTUSINFO

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä työntekijöiden valmiuksia ja välineitä kohdata työssään uusperheitä sekä auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään uusperhedynamiikkaa ja perheiden monimuotoisuutta. Koulutuksessa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja tukea uusperheen kaikkia osapuolia. Koulutuksen sisällöt pohjaa Suomen Uusperheiden Liiton vuosien kokemukseen uusperheiden parissa tehtyyn asiantuntija-, neuvonta- ja koulutustyöhön, kokemusasiantuntijuuteen ja uusperhetutkimuksiin. StepApp-valmentajia on koulutettu vuosina 2019-2023 Varsinais-Suomen, Keski-Uudenmaan ja Pirkanmaan hyvinvointialueille.

StepApp-valmentajakoulutuksen manuaali

StepApp-valmentajakoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatussalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään uusperheitä. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten tietoja uusperheiden erityiskysymyksistä ja taitoja kohdata uusperheitä työssään. Koulutuspäivien aikana käsitellään uusperheen hyvinvoinnin ja toimivuuden kannalta keskeisiä teemoja, ryhmän ohjaamista, toiminnallisten menetelmien ja StepApp-sovelluksen käyttöä. Koulutus antaa ammattilaiselle valmiudet ohjata StepApp-valmennuksia®. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Koulutuksen rakenne & kouluttajat

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää kahden viikon välein, verkko-oppimista ja etätehtäviä. Kouluttajina toimivat Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti ja työnohjaaja Kirsi Heikinheimo, kasvatustieteiden maisteri ja monikulttuurisuuden asiantuntija Heidi Karvonen (StepApp-toiminnan asiantuntija), tradenomi, sovellusasiantuntija Laura Lehtonen (StepApp-toiminnan suunnittelija), sekä vierailevia kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia.

StepApp-valmentaja työssään

StepApp-valmennus ohjataan työparina ja perheiden näkökulmasta on hyvä, jos valmentajilla on valmius ohjata valmennuksia ilta-aikaan. Uusperheille suunnattu StepApp-valmennus kestää viisi viikkoa ja sisältää viisi valmennuskertaa noin viikon välein. Jokainen valmennuskerta kestää 1,5 h, mutta valmisteluihin ja loppukeskusteluun työparin kanssa kannattaa varata aikaa yhteensä kolme tuntia. Valmennusten markkinoinnista, perheiden ilmoittautumisten vastaanottamisesta ja yhteydenpidosta perheisiin ennen valmennusta vastaa StepApp-toiminta.

Kiinnostuitko koulutuksesta ?

Keskustelemme mielellämme mahdollisesta yhteistyöstä hyvinvointialueiden kanssa.

Heidi Karvonen

Asiantuntija

040 732 0076
heidi.karvonen@supli.fi
Verkostot, StepApp-toiminnan kehittäminen, kouluttaja

Yhteistyössä

Opintokeskus Siviksen logo