Stepping-tutkimus

Stepping-hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa uusperheitä koskevaa hyvinvointitietoa, jota voidaan hyödyntää kunnallisessa päätöksenteossa sekä uusperheitä kohtaavien ammattilaisten työssä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietoa digitaalisen perheintervention kehittämisestä ja vaikuttavuudesta. Tietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla digitaalisten interventioiden kehittämisen ja käyttöönoton tukena.

Stepping-hankkeessa tehdään tutkimusta hankkeen eri vaiheissa (v. 2018–2020) aina StepApp-valmennuksen® ja koulutuksen kehittämisestä sen arviointiin asti, yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimusohjelma Digital Nursing Turku (Gamification of Health) kanssa. Gamification of Health-tutkimusryhmä on asiantuntija lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin tähtäävien pelipohjaisten menetelmien kehittämis- ja tutkimustyössä.

Kohderyhmän näkemykset, aiempi tutkimusnäyttö ja asiantuntijoiden kokemustieto luovat pohjan StepApp-valmennukselle®

Valmentajakoulutus ja valmennus pohjaavat uusperhetutkimuksiin, asiantuntijoiden kokemukseen ja kohderyhmän, eli uusperheiden vanhempien, lasten ja nuorten sekä heitä työssään kohtaavien sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten näkemyksiin. Valmennuksen kehittämisen aikana kohderyhmän tarpeita ja näkemyksiä kartoitettiin kyselytutkimuksella. Sovelluksen kehittämiseen osallistui joukko ammattilaisia sekä uusperheiden vanhempia, lapsia ja nuoria.

Parasta aikaa käynnissä olevissa pilottitutkimuksissa arvioidaan ammattilaisten näkemyksiä valmentajakoulutuksesta ja valmennuksen soveltuvuudesta uusperhetyöhön. Lisäksi arvioidaan valmennuksen soveltuvuutta ja vaikuttavuutta uusperheiden näkökulmasta. Näiden pilottitutkimusten avulla saadaan arvokasta ja tarpeellista tietoa uusperheistä sekä valmentajakoulutuksesta ja valmennuksesta sen laajempaa käyttöönottoa varten.

Stepping-tutkimuksessa on mukana myös opiskelijoita

Sosionomiopiskelija Pirkko Pikanderin (Turun AMK) opinnäytetyössä arvioidaan StepApp-valmentajakoulutusta. Hoitotieteen maisteriopiskelija Therese Pihlströmin (Kuopion yliopisto) pro Gradu tutkielmassa tarkastellaan parisuhdetta ja uusperheen dynamiikkaa. Osallistu tutkimukseen Valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä Katja Kurjenrauma tutkii sosiaalityön erikoistumisopintojensa (Helsingin yliopisto) aikana uusperhe ja isyys -tematiikkaa.

Mikäli Sinä kiinnostuit Stepping-tutkimuksesta, ja haluaisit tehdä opinäyte- tai kehittämistyötä hankkeessa, ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Opiskelijayhteistyön yhteydenotot:
Hankepäällikkö Elisa Jyllikoski
elisa.jyllikoski (at) supli.fi
puh. 040 732 0076 


Lisätietoja Stepping-tutkimuksesta:
Tutkimusvastaava, Postdoc-tutkija

Anni Pakarinen (uusperheneuvoja, sairaanhoitaja, Terveystieteiden tohtori)
anni.pakarinen (at) utu.fi