Stepping-tutkimus

Stepping-hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa uusperheitä koskevaa hyvinvointitietoa, jota voidaan hyödyntää kunnallisessa päätöksenteossa sekä uusperheitä kohtaavien ammattilaisten työssä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietoa digitaalisen perheintervention kehittämisestä ja vaikuttavuudesta. Tietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla digitaalisten interventioiden kehittämisen ja käyttöönoton tukena.

Stepping-hankkeessa tehdään tutkimusta hankkeen eri vaiheissa (v. 2018–2020) aina StepApp-valmennuksen® ja koulutuksen kehittämisestä sen arviointiin asti, yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimusohjelma Connected Health UTU (Gamification for Health Promotion) kanssa. Gamification for Health Promotion -tutkimusryhmä on asiantuntija lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin tähtäävien pelipohjaisten menetelmien kehittämis- ja tutkimustyössä.

Kohderyhmän näkemykset, aiempi tutkimusnäyttö ja asiantuntijoiden kokemustieto luovat pohjan StepApp-valmennukselle®

Valmentajakoulutus ja valmennus pohjaavat uusperhetutkimuksiin, asiantuntijoiden kokemukseen ja kohderyhmän, eli uusperheiden vanhempien, lasten ja nuorten sekä heitä työssään kohtaavien sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten näkemyksiin. Valmennuksen kehittämisen aikana kohderyhmän tarpeita ja näkemyksiä kartoitettiin kyselytutkimuksella. Sovelluksen kehittämiseen osallistui joukko ammattilaisia sekä uusperheiden vanhempia, lapsia ja nuoria. Kehittämisen tutkimuksen (2018) tulokset on julkaistu artikkelissa:
Pakarinen A & Heikinheimo K. 2019. Uusi perhe haastaa uusperheen – uusparien ja ammattilaisten näkemyksiä uusperheiden haasteista. Perheterapia 2/2019, 35, 6-17.

Vuonna 2019 toteutetussa Stepping-soveltuvuustutkimuksessa selvitettiin valmennuksen soveltuvuutta uusperheille ja ammattilaisille sekä StepApp-sovelluksen käytettävyyttä. Sovelluksen käytettävyyden tuloksista voit lukea täältä. Soveltuvuustutkimuksen tuloksista julkaistaan vertaisarvioitu artikkeli.

Vuonna 2020 käynnissä olevassa Stepping-pilottitutkimuksessa arvioidaan StepApp-valmennuksen alustavaa vaikuttavuutta uusperheiden lasten, nuorten ja aikuisten näkökulmasta. Tutkimuksen avulla saadaan arvokasta ja tarpeellista tietoa uusperheistä sekä valmentajakoulutuksesta ja valmennuksesta niiden laajempaa käyttöönottoa varten.

Stepping-hankkeessa on valmistunut useita opinnäytetöitä

Therese Pihlströmin (Kuopion yliopisto) terveystieteiden maisteriopintojen pro gradu -tutkielmassa ”Uusperheen parisuhdetyytyväisyys ja perhedynamiikka: Kyselytutkimus uusperheen vanhemmille” (2020) tarkasteltiin parisuhdetta ja uusperheen dynamiikkaa. Lue lisää opinnäytetyön tuloksista täältä.

Pirkko Pikanderin sosionomikoulutuksen (Turun AMK) opinnäytetyössä ”Suomen Uusperheiden Liitto Ry:n StepApp-valmentajakoulutuksen arviointi” (2020) selvitettiin ammattilaisten näkemyksiä StepApp-valmentajakoulutuksesta. Lue opinnäytetyön tuloksista täältä.

Novia Yrkeshögskolanin sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmä totetutti hankkeelle neljä opinnäytetyötä keskittyen uusperheiden alle kouluikäisten lasten hyvinvointiin. Fanny Illman, Ronja Lundberg, Ronja Tarkkonen ja Felicia Österling toteuttivat opinnäytetyön ”En digital låtsasvän som stöd för barn i nyfamiljer” (2020), jossa he kehittivät StepApp-sovellukseen digitaalisen mielikuvitusystävän uusperheiden pienten lasten tueksi. Mathilda Björklund, Nina Nordqvist ja Ines Santonen toteuttivat työn ”Informationshäfte om nyfamiljer för professionella inom småbarnspedagogiken” (2020), jonka tuotoksena he kokosivat esitteen uusperheistä varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Nette Johansson, Ida-Maria Nygård ja Eva-Sofia Sjöblom toteuttivat opinnäytetyössään ”Välmående hos barn i nyfamilj” (2020) aktiviteettikirjan uusperheiden 3-5-vuotiaille lapsille. Bharathi Fischer, Charlotte Nyström, Julia Hovi ja Linda Österholm koostivat opinnäytetyössään ”Informationsmaterial om nyfamiljer – Ett beställningsarbete av Nyfamiljerna i Finland rf för professionella inom social- och hälsovård” (2020) tietoa uusperheistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä Katja Kurjenrauma tutkii sosiaalityön erikoistumisopintojensa (Helsingin yliopisto) aikana uusperheen isyys -tematiikkaa.

Sosionomi Hanna Filatoff keskittyy YAMK-opintojensa (Turun AMK) opinnäytetyössä StepApp-sovelluksen 6-12-vuotiaiden lasten sovellusnäkymän sisällön jatkokehittämiseen yhteistyössä lasten kanssa.

Mikäli Sinä kiinnostuit Stepping-tutkimuksesta, ja haluaisit tehdä opinäyte- tai kehittämistyötä hankkeessa, ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Opiskelijayhteistyön yhteydenotot:
Hankepäällikkö Elisa Jyllikoski
elisa.jyllikoski@supli.fi
puh. 040 732 0076 


Lisätietoja Stepping-tutkimuksesta:
Anni Pakarinen (uusperheneuvoja, sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori)
kehityspäällikkö, erikoistutkija, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto
anni.pakarinen@utu.fi

Takaisin ylös