Ammattilaisille

Valmentaja saa koulutuksessa työskentelynsä tueksi kaiken tarvittavan tiedon ja materiaalit oman StepApp-valmennuksen® toteuttamista varten.

StepApp-valmentajakoulutus 7 op

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä työntekijöiden valmiuksia ja välineitä kohdata työssään uusperheitä sekä auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään uusperhedynamiikkaa ja perheiden monimuotoisuutta.

Koulutuksessa opitaan uusia näkökulmia ja keinoja tukea uusperheen kaikkia osapuolia. Koulutuksen sisällöt pohjaa Suomen Uusperheiden Liiton vuosien kokemukseen uusperheiden parissa tehtyyn  asiantuntija-, neuvonta- ja koulutustyöhön sekä kokemusasiantuntijuuteen ja uusperhetutkimuksiin.

StepApp-sovellus työskentelyn ja oppimisen tukena

Yksi keskeinen osa valmennusta on puhelimeen tai tietokoneeseen ladattava sovellus, jota käyttää sekä valmentaja että valmennukseen osallistuvat uusperheen aikuiset, lapset ja nuoret. Sovellus toimii ammattilaisen työkaluna  ja sen avulla ammattilainen pystyy räätälöimään ryhmätapaamisten sisältöjä. Sovelluksen avulla valmennusta ohjaava työntekijä saa valmennuksen aikana tärkeää tietoa yksittäisen perheen ja ohjattavan valmennusryhmän keskeisistä tuentarpeista. Tiedon avulla työntekijä pystyy räätälöimään valmennuksen harjoitukset juuri kyseiselle valmennusryhmälle sopivaksi.

Sovelluksen avulla perheen aikuiset voivat harjoitella kotona valmennuksessa oppimiaan asioita. Tavoitteena on myös, että perheen lapset ja nuoret saadaan sitoutettua uusperheen hyvinvoinnin ja perheidentiteetin vahvistamiseen. Mobiilisovelluksen moduuleiden harjoitukset tähtäävät vahvistamaan muun muassa vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, arjenhallintaa sekä ongelmanratkaisu- ja riitelytaitoja.

Sovellus sisältää omat tasot lasten, nuorten, vanhempien, parisuhteen sekä koko perheen dynamiikan tarpeisiin liittyen. Graafisesti laadukkaan ja pelillisiä elementtejä sisältävän sovelluksen avulla on mahdollista saada myös perheen lapset ja nuoret paremmin sitoutettua työskentelyyn.

StepApp-sovellusta on kehitetty yhteistyössä kohderyhmän edustajien kanssa. StepApp-testiryhmissä on ollut edustettuina uusperheitä työssään kohtaavat ammattilaiset sekä uusperheen aikuiset, lapset ja nuoret.

KOULUTUSINFO

StepApp-valmentajakoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatussalan ammattilaisille, joilla on kokemusta uusperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten tietoja uusperheiden erityiskysymyksistä ja taitoja kohdata uusperheitä työssään. Koulutuspäivien aikana käsitellään uusperheen hyvinvoinnin ja toimivuuden kannalta keskeisiä teemoja, ryhmän ohjaamista, toiminnallisten menetelmien ja StepApp-sovelluksen käyttöä. Koulutus on maksuton.

Koulutuksen rakenne & kouluttajat

Koulutus sisältää kolme lähiopetuspäivää, verkko-oppimista, etätehtäviä, oman StepApp-valmennusryhmän ohjaamista sekä yhden jälkipuinti- ja arviointitapaamisen. Koulutuksen pääkouluttajina toimivat psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja Kirsi Heikinheimo, Uusperheneuvoja, sosionomi (YAMK) Elisa Jyllikoski sekä sairaanhoitaja, Uusperheneuvoja, Terveystieteiden tohtori Anni Pakarinen.

StepApp-valmentajakoulutus 2019

Stepping-hankkeessa koulutetaan vuosien 2019-2020 aikana yhteensä 40 StepApp-valmentajaa Järvenpään ja Raision perhepalveluihin. Ensimmäiset koulutukset käynnistettiin alueilla tammikuussa 2019. Koulutukseen voivat hakeutua Raision ja Järvenpään kuntien työntekijät. Perheiden palveluja tuottavia tahoja voivat olla niin perhekeskukset, perhepalveluyksiköt, varhaiskasvatus, kasvatus- ja perheneuvolat, lastensuojelun perhetyö kuin esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajat.

Syksyn 2019 StepApp-valmentajakoulutukset alkavat loka-marraskuussa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Lisätietoja StepApp-valmentajakoulutuksesta Hankesuunnittelija Anni Pakarinen (sh, TtT) puh. 040 689 0225 anni.pakarinen (at) supli.fi